1. Bộ Y tế: Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”

Theo đó, triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” kèm theo Quyết định này như sau:

Địa điểm: tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: Từ 01/7/2021 đến 31/7/2021.

Mục đích là quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Phạm vi áp dụng bao gồm:

- Hướng dẫn này quy định các yêu cầu cách ly y tế đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (cảng hàng không, biên giới đất liền, cửa khẩu cảng) và việc tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn này không quy định việc cho phép nhập cảnh; việc thiết lập, điều hành và quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà; các đối tượng nhập cảnh để khám chữa bệnh, nhập cảnh do tình trạng bất khả kháng.

Đối tượng áp dụng:

- Người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh.

- Không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày.

Về hình thức và thời gian cách ly y tế như sau:

Cách ly y tế tập trung:

- Địa điểm, đối tượng cách ly y tế:

+ Cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng (sau đây gọi chung là khách sạn) và người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí:

Người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vắc xin cấp (vắc xin tiêm phòng phải được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu hoặc Việt Nam cấp phép sử dụng); Liều cuối cùng tiêm vắc xin trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao (sau đây gọi chung là chuyên gia) và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; vận động viên.;

Khách ngoại giao, công vụ nêu tại Khoản 3, Mục II, Chương III Hướng dẫn này.

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý:

Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng thuộc Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này.

Công dân Việt Nam thuộc đối tượng tại Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này nhưng không đăng ký cách ly y tế tập trung tại khách sạn.

- Thời gian cách ly y tế:

+ Cách ly y tế tập trung 07 ngày đối với những người đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh;

+ Cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với những đối tượng còn lại.

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là tại nhà)

+ Cách ly y tế tại nhà 07 ngày đối với các trường hợp sau: Những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 07 ngày; Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

+ Cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

- Tự theo dõi sức khỏe:

+ Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 14 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

+ Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 07 ngày, cách ly y tế tại nhà 07 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

+ Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết a, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

+ Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo.

2. Bộ Y tế: Công văn số 5152/BYT-MT ngày 27/6/2021 về việc thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1

Công văn cho biết, nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố. Các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn này. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo Hướng dẫn; tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định.

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố hoặc đơn vị được chỉ định tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho người cách ly.

3. Bộ Y tế: Công văn số 5142/BYT-MT ngày 26/6/2021 về việc thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không QT Vân Đồn

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 08/6/2021: giao Bộ Y tế phối hợp với các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt nam (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn) tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện Hướng dẫn áp dụng trong phạm vi cả nước.

Ngày 25/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-BYT về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) kính đề nghị các Bộ, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai các nội dung sau:

- Bộ Ngoại giao

+ Thông báo cho Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Ninh và các Bộ liên quan về chuyến bay sẽ nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn-Quảng Ninh, danh sách người nhập cảnh theo kế hoạch được phê duyệt để triển khai thực hiện.

+ Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn.

+ Thông báo cho cơ quan mời đón khách ngoại giao, công vụ các địa điểm cách ly y tế đối với khách ngoại giao công vụ đã được UBND cấp tỉnh thống nhất để cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

+ Thông báo cho UBND cấp tỉnh về các khách ngoại giao cao cấp được cách ly tại nơi lưu trú để UBND cấp tỉnh bố trí cán bộ theo dõi, giám sát và cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

+ Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để thông báo và hướng dẫn cho người nhập cảnh thực hiện theo Hướng dẫn; thông báo cho công dân Việt Nam trước khi nhập cảnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nước sở tại.

+ Thống nhất với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh về địa điểm cách ly y tế tập trung cả dân sự và quân đội quản lý và chỉ đạo cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn.

+ Triển khai các nội dung theo phân công tại Hướng dẫn.

- Bộ Giao thông Vận tải

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thí điểm Hướng dẫn tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh;

+ Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải xác định các điểm hoặc trạm dừng nghỉ trên đường vận chuyển người cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, lựa chọn các hãng vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ thông tin và cập nhật lên trang web http://tokhaiyte.vn;

+ Thông báo cho Hãng hàng không về danh sách người nhập cảnh về cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

+ Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố liên quan tổ chức tiếp nhận vận chuyển người hoàn thành cách ly y tế tập trung về cách ly y tế/theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú;

+ Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

- Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Chỉ đạo cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh các quy định tại Hướng dẫn; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho tất cả các đối tượng tham gia triển khai thí điểm Hướng dẫn;

+ Thông báo cho UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Quốc phòng về các hãng vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ thông tin để tham gia triển khai thí điểm Hướng dẫn;

+ Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

- Bộ Quốc phòng

+ Bố trí và chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý tham gia, phối hợp triển khai Hướng dẫn;

+ Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý.

+ Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

- Bộ Công an

+ Chỉ đạo công an các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do dân sự quản lý, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người nhập cảnh;

+ Triển khai các nội dung theo phân công tổ chức thực hiện tại Hướng dẫn.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

+ Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thí điểm Hướng dẫn;

+ Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thực hiện cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh lên trang web http://tokhaiyte.vn;

+ Cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web http://tokhaiyte.vn đối với những đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

+ Căn cứ vào đăng ký cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, thông báo cho UBND các tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp triển khai Hướng dẫn;

+ Phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan để triển khai thí điểm Hướng dẫn.

+ Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

4. Bộ Y tế: Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 - Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

- Ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Ông Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng

Đồng thời thành lập các Tiểu ban và Văn phòng thường trực thuộc Ban Chỉ đạo.

Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; phân công các thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; được phép huy động trang thiết bị và điều động các chuyên gia, nhân sự trong phạm vi công việc được phân công.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Y tế - Sở Giáo dục và đào tạo: Hướng dẫn liên ngành số 9728/HDLN: YT-GDĐT ngày 25/6/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên ngành Sở Y tế - Sở GDĐT hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi) như sau:

 Đối với Ban Chỉ đạo thi quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các điểm thi phối hợp với trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh, khử khuẩn điểm thi trước khi Kỳ thi diễn ra và sau mỗi buổi thi.

- Chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.

- Chỉ đạo các lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện giải tỏa khu vực cổng trường; bố trí các trường tiểu học, trung học cơ sở không tổ chức Kỳ thi nhưng ở gần điểm thi mở cổng trường hoặc bố trí khu vực thuận lợi để phụ huynh chờ đón thí sinh trong thời gian tổ chức Kỳ thi bảo đảm không để xảy ra ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo các trường rà soát, phân loại, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi trong diện F0, F1, F2 (trong thời gian còn phải cách ly) và thí sinh trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, báo cáo Ban Chỉ đạo thi Thành phố (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GDĐT) để có phương án bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức Kỳ thi cũng như bảo đảm quyền lợi của thí sinh; tuyệt đối không để thí sinh diện F0, F1, F2 (trong thời gian còn phải cách ly) và trong khu vực phong tỏa tham dự Kỳ thi. Chịu trách nhiệm xác nhận các đối tượng thí sinh trong diện F0, F1, F2 (trong thời gian còn phải cách ly) và thí sinh trong khu vực bị phong tỏa theo quy định.

- Chỉ đạo trung tâm y tế địa phương phối hợp với nhà trường bố trí tối thiểu mỗi điểm thi ít nhất 05 cán bộ y tế bảo đảm có mặt trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc nhanh SARS CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Ban In sao đề thi, Ban làm phách trong Kỳ thi.

- Chỉ đạo các điểm thi có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức diễn tập trước khi diễn ra Kỳ thi chính thức. Lưu ý: tổ chức diễn tập điểm xong trước ngày 01/7/2021; diễn tập đại trà xong trước ngày 05/7/2021.

Đối với các địa điểm tổ chức Kỳ thi:

- Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức diễn tập trước khi diễn ra Kỳ thi chính thức.

- Tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh các điểm thi bảo đảm an toàn, sạch sẽ.

- Bố trí phòng thi thông thoáng, bảo đảm giãn cách an toàn cho thí sinh; Không sử dụng điều hòa, mở cửa sổ các phòng thi đảm bảo lưu thông khí.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước ngày thi. Sau mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi, phòng làm việc chung của điểm thi, kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác Y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Quyết định số 827/QĐ-SYT ngày 06/5/2015, Công văn số 3586/SYT-NVY ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Hà Nội.

- Chuẩn bị tối thiểu 02 phòng thi dự phòng, bố trí bàn ghế cho thí sinh đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh tối thiểu 2,0 mét mỗi chiều; 01 phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác.

- Chuẩn bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khăn sạch, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Trong trường hợp ở vị trí không bố trí được nguồn nước thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh có nồng độ cồn tối thiểu 60%.

- Bố trí đủ nước uống và cốc dùng 1 lần, khuyến khích các điểm thi sử dụng bình/chai nước uống cá nhân cho các thành viên, trường hợp điểm thi tổ chức ăn trưa cho các thành viên thì sử dụng hình thức suất ăn cá nhân bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, bố trí chỗ ngồi cho các thành viên đủ khoảng cách an toàn.

- Thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức treo, dán hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại các vị trí dễ nhìn như cổng trường, các bảng tin, khu vực phòng y tế, trong, ngoài phòng thi.

- Hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người xung quanh điểm thi.

- Có biển chỉ dẫn, phân luồng đường đi bảo đảm 1 chiều từ cổng trường tới bàn đăng ký kiểm tra thân nhiệt và đến phòng thi, chăm sóc y tế. Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 10 người (lực lượng tình nguyện viên) để đo thân nhiệt thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ trước giờ thi; cử ít nhất 05 cán bộ y tế trực tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

- Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 05 vị trí để đo kiểm tra thân nhiệt và phân luồng thí sinh trước khi lên phòng thi. Trường hợp thí sinh có thân nhiệt bình thường được vào ngay các phòng thi theo quy định, không tập trung tại sân trường. Trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao hơn mức bình thường sẽ dự thi tại phòng thi dự phòng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trường hợp thí sinh đang dự thi nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở được chuyển đến phòng cách ly, bộ phận y tế xử lý nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.

- Xây dựng phương án xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở và những bất thường khác.

- Sau buổi thi, Trưởng điểm thi có phương án phân luồng để thí sinh ra về bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.

- Bố trí chỗ ngồi của thí sinh trong phòng thi bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các thí sinh trong phòng thi.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên hạn chế ra khỏi Thành phố (trong trường hợp thật sự cần thiết phải ra khỏi Thành phố cần thực hiện đầy đủ quy tắc “5K” và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế).

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2 (trong thời gian cách ly theo quy định) hoặc trong khu vực bị phong tỏa không tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

- Tự đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến điểm thi; khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ốm, ho, sốt, khó thở ... cán bộ làm công tác thi phải báo cáo ngay cho điểm thi để được xử lý kịp thời.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: rửa tay với nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách an toàn khi làm nhiệm vụ.

- Trong quá trình làm nhiệm vụ tại điểm thi 100% thành viên của điểm thi phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến (NCOVI, Bluezone hoặc trên Website https://tokhaiyte.vn...) hoặc tờ khai và đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ trong mỗi buổi thi. Các thành viên của điểm thi được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc của điểm thi. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác về mặt sức khỏe, cần kiểm tra, theo dõi tại phòng y tế của điểm thi.

- Trưởng điểm thi lập phương án cụ thể trong công tác tổ chức học tập quy chế thi, phân công cán bộ coi thi bảo đảm giãn cách và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 Đối với thí sinh:

- Chủ động giữ gìn sức khỏe, không tiếp xúc với những người ngoài gia đình, không ra khỏi Thành phố, theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hằng ngày. Khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở... phải báo cáo kịp thời cho điểm thi và trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi thí sinh cư trú để được hướng dẫn.

- Thí sinh dự thi nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch của Trung ương, Thành phố và Kỳ thi. Thực hiện nghiêm quy tắc “5K” của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.

- Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào phòng thi. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy/vải hoặc khuỷu tay áo; không khạc nhổ bừa bãi; bỏ rác, khẩu trang đã qua sử dụng (nếu có) vào thùng rác ở nơi quy định; khuyến khích sử dụng bình/chai nước uống riêng (bình/chai trong suốt, không dán nhãn).

- Khi đến điểm thi cần tuân thủ đúng quy định về phân luồng, vị trí đứng, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi và các hướng dẫn, quy định khác liên quan.

- Tất cả các thí sinh phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến xong trước ngày 07/7/2021, khai báo qua các phần mềm trực tuyến được khuyến cáo như NCOVI, Bluezone hoặc trên Website https://tokhaiyte.vn...vv.

- Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian phải cách ly) và trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không tham gia thi đợt 1 sẽ được bố trí thi đợt 2 theo quy định của Bộ GDĐT.

 Đối với phụ huynh học sinh:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch. Không tập trung tại cổng trường, không vào trong khu vực thi, phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi đứng cách điểm thi tối thiểu 50 m, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi.

- Chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho thí sinh như khẩu trang, bình nước uống cá nhân, khăn giấy/vải. Hỗ trợ thí sinh khai báo y tế trực tuyến và chủ động theo dõi thân nhiệt, sức khỏe của thí sinh trước khi đến điểm thi.

 Đối với Ban In sao đề thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo:

Công tác chuẩn bị được thực hiện như tại các địa điểm tổ chức Kỳ thi, trong đó lưu ý:

- Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi: cán bộ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi nhận đề thi tại Ban In sao đề thi và bàn giao đề thi cho điểm thi.

- Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo: chuẩn bị một phòng cách ly dành cho cán bộ làm nhiệm vụ nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc. Lãnh đạo các ban triển khai theo dõi tình hình sức khỏe, đo thân nhiệt cán bộ trước mỗi buổi làm việc. Hằng ngày cán bộ làm nhiệm vụ phải tự khai báo y tế bằng QR code. Sau mỗi ngày, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các phòng chấm thi bài thi tự luận.

- Ban In sao đề thi, Ban Làm phách: cán bộ tham gia phải được xét nghiệm nhanh sàng lọc SARS CoV-2 trước khi vào làm việc. Chuẩn bị một phòng cách ly dành cho cán bộ làm nhiệm vụ nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc.

Thu Hiền (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

69929553
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
13519
62867
793982
69929553