thong nhat thi hanh dieu le dang 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng (TTXVN)

Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng quyết định không sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðảng và giao cho Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, xem xét ban hành các Quy định về thi hành Ðiều lệ Ðảng; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng nhiệm kỳ khóa XIII. Ðây là một trong những nội dung rất quan trọng được Hội nghị Trung ương 3 lần này thảo luận, quyết định, nhằm bảo đảm sự thống nhất và thi hành nghiêm Ðiều lệ Ðảng trong tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII khai mạc sáng 5/7, dự kiến họp trong năm ngày để thảo luận, quyết định bốn vấn đề hệ trọng: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành các Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; các Quy định về thi hành Ðiều lệ Ðảng; về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng; giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 để Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong các nhiệm kỳ khóa XI, XII, cho thấy công tác xây dựng Ðảng luôn giữ vai trò then chốt; việc thi hành nghiêm Ðiều lệ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với giải quyết, xử lý các vụ việc cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định về xây dựng Ðảng, tạo môi trường thuận lợi nhất để cán bộ có tài năng, có phẩm chất đạo đức cống hiến cho đất nước; đồng thời có căn cứ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố ý làm trái Cương lĩnh, Ðiều lệ Ðảng, dù người đó là ai. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cũng bộc lộ những vướng mắc, bất cập, nhất là các vấn đề cụ thể cần sớm được giải quyết.

thong nhat thi hanh dieu le dang 2
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII. 
Ảnh: ÐĂNG KHOA

Bám sát Báo cáo tổng kết việc thi hành Ðiều lệ Ðảng, trên cơ sở các Quy định 29 và 30 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Ðiều lệ Ðảng; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, Hội nghị Trung ương lần này tập trung thảo luận, quyết định những nội dung cần hướng dẫn, quy định cho phù hợp với thực tiễn thi hành Ðiều lệ Ðảng. Theo gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc, nhiều vấn đề được Hội nghị quan tâm phân tích, làm rõ, trên cơ sở đó để cho ý kiến vào các dự thảo quy định. Cụ thể như, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; việc bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thẩm quyền, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật; quy định về việc xử lý khi phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc cấp ủy quản lý... Ðây cũng là những vấn đề đang đặt ra đối với công tác xây dựng Ðảng cần được nghiên cứu thấu đáo để xây dựng các quy định phù hợp thực tiễn.

Có thể nói, chưa bao giờ công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được chỉ đạo thực hiện kiên trì, quyết liệt, bài bản, hiệu quả như những năm gần đây. Nhiệm kỳ khóa XII, hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao phải xử lý hình sự, phạt tù; là Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương.

Có điều rất băn khoăn, trăn trở là, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng làm quyết liệt như vậy, cán bộ vi phạm đều phải xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe và ngăn chặn, tham nhũng chưa bị đẩy lùi, những vi phạm trong công tác cán bộ, như ưu ái, bổ nhiệm người nhà, người thân vẫn tái diễn ở một số nơi, gây bức xúc trong xã hội. Sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ chủ chốt, cán bộ trong lực lượng vũ trang vẫn xảy ra, làm giảm sút uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng nơi đó, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ, đảng viên của Ðảng.

Hầu hết các vụ việc vi phạm dù ở lĩnh vực nào đều có chung nguyên nhân là vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, thậm chí bị lợi dụng, hoặc bất chấp. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy nơi đó mờ nhạt, chế độ sinh hoạt đảng không được duy trì nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát không được thực hiện theo yêu cầu, quy định của Ðiều lệ Ðảng; vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, thậm chí là bao che cho cán bộ vi phạm… Thực tiễn này sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để Trung ương nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Quy định về thi hành Ðiều lệ Ðảng.

Việc xây dựng, ban hành các Quy định về thi hành Ðiều lệ Ðảng; về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng là nhiệm vụ phải làm ngay từ đầu nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương mỗi khóa. Ðó là tiền đề tốt nhất cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ðảng. Với kinh nghiệm quý có được trong nhiệm kỳ Ðại hội XII và bản lĩnh của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - đội ngũ tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của toàn Ðảng, Hội nghị Trung ương 3 sẽ thảo luận, thống nhất ban hành những quy định, để cụ thể hóa Ðiều lệ Ðảng, đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng Ðảng thời gian tới.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng; thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Ðảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015; 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

 

Bắc Văn

Theo Báo Nhân Dân

Tâm Trang (st)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

69929553
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
13519
62867
793982
69929553