Vừa qua, Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trung tâm) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, khép lại một nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều dấu ấn sâu sắc và mở ra một nhiệm kỳ mới của tổ chức Hội với những định hướng phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn về sự tiến bộ của Phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường có những bước phát triển, tiếp tục triển khai nhiều nội dung trọng tâm, cơ bản trong Đề án 2341 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 122-NQ/QU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Cán bộ chủ trì các cấp có sự thay đổi, chuyển giao thế hệ; cùng với tác động của mặt trái cơ chế thị trường, giá cả leo thang, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, định kiến giới… đã tác động trực tiếp đời sống của cán bộ, hội viên và công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ.

Là Hội phụ nữ cơ sở 1 cấp, số lượng hội viên ít, Hội luôn chủ động làm tốt công tác giáo dục, xây dựng cho hội viên luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gắn bó, tận tụy, trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội và các tổ chức quần chúng trong Trung tâm.

Nhiệm kỳ 2016-2021, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Cấp ủy, Ban Giám đốc và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội được triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Hội từng bước khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng của một tổ chức quần chúng trên mọi lĩnh vực công tác, thể hiện và phát huy bản chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực chủ động, phấn đấu không ngừng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

dau an nhiem ky 1
Đồng chí Nguyễn Phương Thúy đang thực hiện nhiệm vụ phân tích tại Phòng Thí nghiệm

Các hội viên phát huy tinh thần tự chủ, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất trên từng cương vị chức trách được phân giao. Chị em hội viên được lãnh đạo các cấp quan tâm bố trí đảm nhận thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm: Tổ chức hành chính, tài chính, kế hoạch tổng hợp, nghiên cứu khoa học, công nghệ môi trường, quản lý phòng Thí nghiệm. Trên từng cương vị công tác của mình, chị em không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn chấp hành nghiêm chủ trương biện pháp lãnh đạo của Chi bộ Trung tâm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết từng hội viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện, Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, 100% số lượng hội viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% gia đình đạt chuẩn mực các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; “No ấm, bình đẳng, tiến bộ”; “gia đình văn hóa”; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật.

Chị em đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do đơn vị phát động. Hội cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện, cụ thể hóa thành các phong trào mang tính đặc thù của Trung tâm. Nhờ đó, đã góp phần thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, hội viên. Triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hưởng ứng Cuộc vận động “5 không 3 sạch” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam. Các nội dung hoạt động của Hội đều bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng 5 năm 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiều hoạt động sôi nổi được triển khai thực hiện như tổ chức các buổi sinh hoạt Hội nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội (8/3, 20/10) như: Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm; tổ chức các hoạt động về nguồn... Các hoạt động của Hội đều được chị em thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội và nhiệm vụ của Trung tâm.

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm luôn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí hàng đầu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị cũng như nhiệm vụ công tác chuyên môn của cán bộ, hội viên trong Hội. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn xác định: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu và là công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi người, mỗi đơn vị.

 Chị em luôn có ý thức trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt, có lối sống trung thực, trong sáng, giản dị, tự tin, tự trọng, xây dựng tác phong làm việc khoa học, nền nếp, có kỷ luật. Nêu cao ý thức trách nhiệm; lời nói đi đôi với việc làm; đoàn kết, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Các chị em luôn cố gắng vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Nhiều chị em được lãnh đạo tin tưởng giao cho chủ trì thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường. Vâng lời Bác dạy về học tập không ngừng, các hội viên luôn nỗ lực phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, 100% hội viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng và chất lượng, bồi dưỡng phát triển đảng viên nữ luôn được Cấp ủy Trung tâm quan tâm, đến nay đã có 8/9 chị em được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, Hội luôn chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đây là một hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động sâu rộng trong học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ qua, với những kết quả đã đạt được, nhiều hội viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Ban Quản lý Lăng; Bằng khen của Tổng cục Chính trị…

dau an nhiem ky 2
Đồng chí Đoàn Thị Anh Tú báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học

dau an nhiem ky 4

dau an nhiem ky 3

dau an nhiem ky 5
Hội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong trào như tham quan học tập,
giao lưu văn hóa, văn nghệ; tham gia các hội thi của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng

Năm năm một nhiệm kỳ nhìn lại, những thành quả mà Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm  đạt được nhiệm kỳ qua đã để lại những dấu ấn khó quên. Đó chính là kết quả của cả một chặng đường bền bỉ chăm lo củng cố xây dựng tổ chức hội và việc đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Thành quả ấy chính là hành trang đẹp để Phụ nữ Trung tâm tiếp bước truyền thống: “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”  trong chặng đường tiếp theo.

Trần Thị Thanh Huyền

Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng kết các đợt thi đua từ năm 2016-2021, cán bộ, hội viên Phụ nữ Trung tâm đã nhận được 18 lượt Bằng khen cho các cá nhân, 19 lượt Bằng khen cho các tập thể, 04 lượt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 Chiến sĩ thi đua cấp Ban Quản lý Lăng, và rất nhiều giấy khen các cấp. Tham gia các cuộc thi do Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức: “50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “50 năm những chiến công thầm lặng”; “Công đoàn Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”; Hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi”, “Những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường” kết quả đạt nhiều giải như (01 Giải Khuyến khích toàn quân; 01 Giải Khuyến khích Ban Quản lý Lăng; 01 Giải nhất, 02 Giải Nhì, 01 Giải ba cấp Bộ Tư lệnh; 01 Tiết mục văn nghệ đạt giải Xuất sắc). Hội Phụ nữ cử hạt nhân văn nghệ tham gia thi tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc bảo đảm kết quả tốt.

 


 

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

84505462
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
43935
254781
1005396
84505462