Cùng với các đơn vị trong toàn quân, hôm nay (ngày 30/7/2021), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có mặt tại Hội thi, nhóm phóng viên Trang tin điện tử đã có dịp phỏng vấn, trao đổi với các thí sinh tham dự.

Thượng tá Phạm Hồng Sang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng: “Vinh dự lớn càng thêm tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi nhiệm vụ được giao”.

 ghi nhan dc sang anh 2

Thượng tá Phạm Hồng Sang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng

Theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X: “Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở, vừa để mang đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời, tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyên vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Trong giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những nhiệm vụ mới được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ cơ quan Văn phòng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình. Trong đó việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về các vấn đề nhận thức mới của nền Quốc phòng Việt Nam là việc làm cần thiết để hoàn thành tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng, tôi luôn quán triệt nghiêm túc vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong đơn vị. Với đặc thù của cơ quan Văn phòng bao gồm cả các đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và công chức nhà nước, việc tuyên truyền, phổ biến tạo sự thống nhất, đoàn kết, thi đua đòi hỏi phải toàn diện, nhất quán và linh hoạt. Qua Hội thi lần này, tôi đã có dịp được nâng cao nhận thức, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí báo cáo viên, bí thư, cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng để cùng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ cơ quan Văn phòng đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Văn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn 595: “Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là vô cùng cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt”.

ghi nhan dc luc anh 2
Đại tá Phạm Văn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn 595

Nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đại hội xác định là một trong năm thành tố quan trọng nhất của Chủ đề Đại hội và đã được đặt lên đầu tiên. Và qua đây cho chúng ta thấy xây dựng Đảng ta về đạo đức trong giai đoạn hiện nay thực sự là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc. Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng thấm nhuần và thực hiện thật tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hệ trọng có liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, đến sự thành bại của cách mạng.

Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đoàn 969, lãnh đạo đơn vị làm nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng, Đảng bộ Đoàn 595 đã luôn luôn quán triệt, học tập và thực hiện triệt để các nghị quyết của Trung ương; Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 595 nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; chỉ đạo cấp ủy các cấp, tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương trước quần chúng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, có phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ và đơn vị; trọng tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại úy Trần Xuân Trọng, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng: “Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc luôn là khát vọng lớn lao trong mỗi đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt”.

ghi nhan dc trong
Đại úy Trần Xuân Trọng thuyết trình tại Hội thi

Trải qua hơn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Với quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm cao và niềm tự hào sâu sắc, lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động sáng tạo, vượt qua muôn vàn gian khó, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại một công trình đặc biệt với một khát vọng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, thành quả cách mạng của Đảng, vì một Việt Nam cường thịnh như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Trên cương vị là Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, tôi ý thức rất rõ về vị trí, vài trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương tiện để đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối, mục tiêu lý tưởng cao đẹp, bản chất tốt đẹp của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; truyền cảm hứng, động lực cho thanh niên qua các kênh truyền thông, các diễn đàn, đối thoại để tăng cường tuyên truyền, truyền cảm hứng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ thông qua những tấm gương thực sự tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, của các cá nhân tiêu biểu, những câu chuyện đẹp. Đồng thời, đào tạo thanh niên thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới, sáng tạo; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có đủ phẩm chất và năng lực kế thừa, gánh vác nhiệm vụ; tạo môi trường thúc đẩy tính tích cực của thanh niên trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xã hội, sống trung thực trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại úy Thái Bá Tài, Chính trị viên phó Đội 3, Đoàn 275: “Tích cực tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trong từng nhiệm vụ được giao”.

 ghi nhan dc tai anh 2
Đại úy Thái Bá Tài,
Chính trị viên phó Đội 3, Đoàn 275

Việc Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng, gửi đi thông điệp hòa bình, thể hiện khát vọng mong muốn hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đội 3, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong việc duy trì an ninh an toàn tại khu vực đảm nhiệm. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ từ sớm, từ xa là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị là chính trị viên, bản thân tôi luôn xác định phải nhận thức đúng đắn, nghiêm túc vấn đề này. Từ đó góp phần cùng Chi bộ, cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân viên, chiến sỹ thấm nhuần sâu sắc các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung quán triệt thành chương trình, kế hoạch hoạt động để mỗi cá nhân nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào của những người lính cận vệ bên Lăng Bác Hồ, để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nơi hội tụ niềm tin, ước vọng của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là đẩy mạnh phản biện xã hội, chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. Phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội xuyên tạc, phủ nhận chủ trương,đường lối của Đảng trong việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người giữa Ba Đình lịch sử.

Hội thi lần này là dịp để các Báo cáo viên thể hiện kiến thức, kỹ năng mà còn là dịp để mọi người học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động. Từ đó có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ báo cáo viên và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, là vũ khí sắc bén đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Đức Thi, Tâm Trang

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

69926890
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
10856
60204
791319
69926890