Trải qua 46 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, vững vàng trước mọi gian lao, thử thách; tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân. Những đóng góp to lớn và những chiến công của Trung đoàn 375 đạt được góp phần tô thắm thêm trang sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam anh hùng.

Cùng với lực lượng Công an nhân dân, Trung đoàn 375 đã ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Ngày đầu mới thành lập, phiên hiệu của đơn vị là Tiểu đoàn 75 với quân số được tuyển chọn từ 24 tỉnh, thành gồm 11 dân tộc anh em từ Quảng Trị trở ra đại diện cho Lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ vinh quang “Giữ yên giấc ngủ cho Người”.

Hàng ngày, khu vực Quảng trường Ba Đình có đông đảo đồng bào trong nước, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tham quan ngoài giờ viếng. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng học hỏi, rút kinh nghiệm và được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 375 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Công an nhân dân Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và vì nhân dân phục vụ; coi đây là yếu tố quyết định, cội nguồn sức mạnh của CAND và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”. Thấm nhuần lời dạy của Người với CAND nói chung, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn nghiêm túc, phấn đấu thực hiện tốt 6 điều Bác dạy trong toàn lực lượng với tinh thần, quyết tâm cao nhất, làm theo tư tưởng của Người.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống phá nhà nước ta, đặc biệt khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tâm điểm của chúng, các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc tìm cách xâm nhập để rải truyền đơn, căng biểu ngữ, tuyên truyền, xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nước, các đoàn khiếu kiện đông người bị xúi giục, kích động có hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở khu vực Quảng trường Ba Đình. Trước những diễn biến phức tạp đó cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn những âm mưu, hoạt động làm gây mất trật tự, an ninh các mục tiêu, khu vực Lăng và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình mà Trung đoàn bảo vệ.

46 nam TT 375 5
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 triển khai công tác tiêu binh danh dự tại Phủ Chủ tịch

 46 nam TT 375 HO TONG
Triển khai nhiệm vụ mô tô hộ tống các hoạt động quan trong của Đảng, Nhà nước

 46 nam TT 375 dan khach
Thực hiện tốt nhiệm vụ đón, dẫn khách vào Lăng viếng Bác

Trong công tác đón tiếp, tổ chức, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 luôn đề cao thái độ, lễ tiết, tác phong đúng mực, ân cần, chu đáo tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Cảnh vệ bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, thanh niên Trung đoàn 375 xung phong, sẵn sàng đợi lệnh để lên đường tham gia công tác phòng chống dịch, thực sự trở thành điểm tựa tinh thần cho Nhân dân. Trung đoàn 375 đã, đang và sẽ tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch với 100% quân số. Đặc biệt, ngày 23/8/2021, Trung đoàn 375 đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19” đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị.

Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, với vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung đoàn 375 tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh có hiệu quả; đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đậm tính nhân văn trong việc hỗ trợ Nhân dân chống dịch bệnh. Điển hình có đồng chí Phan Tuấn Ngọc đã được tặng Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì nghiên cứu, chế tạo thiết bị phun nước sát khuẩn tự động phục vụ Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực Quảng trường Ba Đình trong thời gian giãn cách xã hội, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân, trong khó khăn, thử thách xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về đức hy sinh tận tụy, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, với quyết tâm, ý chí cao nhất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội rất nặng nề, khó khăn và phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động vẫn đang tìm mọi cách để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta với thủ đoạn hết sức thâm độc và nguy hiểm nhằm mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh trên mọi mặt về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng trên mọi mặt.

46 nam TT 375 1
Trung đoàn 375 tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm Ngày thành lập

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần xây dựng lực lượng CAND “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại” đó là:

Một là: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về xây dựng và chỉnh đốn đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy trình, quy chế công tác, điều lệnh CAND; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Hai là: Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của mục tiêu bảo vệ, không một phút chủ quan lơ là, mất cảnh giác, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, giữ gìn trật tự Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Ba là: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, chất lượng lãnh đạo của Cấp ủy với các mặt công tác của đơn vị. Cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy vai trò giám sát, phê bình và tự phê bình, có trách nhiệm bồi dưỡng và phát triển đoàn viên.

Bốn là: Phát huy giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CAND nói chung và Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

 Với tinh thần đó, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuy với nhân dân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cụm Di tích lịch sử- văn hóa Ba Đình trong tình hình mới, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Trung đoàn 375 vững mạnh toàn diện./.

Hà An

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

71000909
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9397
301057
702253
71000909