Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), người thầy của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người xây dựng nền cộng hòa dân chủ Việt Nam và Mặt trận dân tộc thống nhất, nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng, nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc, người sáng lập và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thể hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này được giao cho Quân đội thực hiện. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Tổ y tế đặc biệt được thành lập, và sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã cùng với chuyên gia của Viện nghiên cứu thuộc Lăng Lênin (Liên Xô) kịp thời triển khai công tác y tế giữ gìn thi hài Bác phục vụ lễ viếng tại Hội trường Ba Đình. Ngày 09/09/1969, sau Lễ truy điệu Bác, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Người đã chính thức được giao cho đơn vị. Từ Tổ y tế đặc biệt, Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn 69 - Đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 09 tháng 09 hàng năm trở thành Ngày Truyền thống của Viện 69.

Khoảng thời gian 6 năm từ 1969 đến 1975, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, lũ lụt, thiếu thốn, nhất là điều kiện kỹ thuật rất hạn chế, nhưng Đoàn 69 đã cùng với các chuyên gia Liên Xô vượt qua mọi khó khăn, thử thách tổ chức 6 lần di chuyển thi hài Bác tới những địa điểm khác nhau, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngày 29/08/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành, tổ chức cho đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, Viện 69 được thành lập đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và được giao nhiệm vụ trực tiếp tiến hành toàn bộ công tác y tế và nghiên cứu khoa học công nghệ để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Viện 69 có những thuận lợi cơ bản là luôn nhận đuợc sự quan tâm lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ thăm viếng và tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu với các cơ sở trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học có liên quan đến việc giữ gìn và bảo vệ thi hài Bác. Nhiệm vụ chính trị của Viện ổn định, luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư có hiệu quả của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được tuyển chọn về đơn vị có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt và được đào tạo cơ bản theo chuyên ngành ở các trường trong và ngoài quân đội, đào tạo ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Cờ thi đua Chính phủ.

52 nam TT V69
Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Bên cạnh đó, vẫn còn có những khó khăn nhất định. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, kể cả xuyên tạc, chống phá nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tác động mặt trái của cơ chế thị trường, hậu phương của một số cán bộ, nhân viên còn gặp nhiều khó khăn... Nhiệm vụ chính trị của đơn vị bước sang năm thứ 52, do đó yêu cầu về giữ gìn thi hài Bác ngày càng cao, có nội dung đòi hỏi khẩn trương và cấp bách để vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Vượt lên tất cả mọi khó khăn, thách thức, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện 69 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam hoàn thành xuất sắc, khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng và nhân dân giao phó.

52 nam TT V69 2

52 nam TT V69 4
Cán bộ, chiến sỹ Viện 69 luôn nêu cao tinh thần chủ động,
 sáng tạo trong công tác nghiên cứu

Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ đã được định hướng đúng và tích cực triển khai toàn diện, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp bách để phục vụ nhiệm vụ y tế đặc biệt, nhiều đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp bộ và đề tài hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Matxcơva được nghiệm thu đánh giá xuất sắc và các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hàng năm do cán bộ, nhân viên thực hiện đã góp phần quan trọng để Viện 69 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi hài Bác. Qua các lần kiểm tra, đánh giá thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước, Hội đồng y tế Việt - Nga đều thống nhất kết luận: Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhât. Đó là công lao đóng góp của Viện 69 nói riêng và của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh nói chung.

Đơn vị luôn giữ vững và phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Viện chính quy, khoa học, hiện đại; đơn vị có bước phát triển mới, liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

52 năm xây dựng và trưởng thành là quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ với những công việc thầm lặng, trải qua các giai đoạn tìm tòi, học hỏi, thử nghiệm và từng bước làm chủ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Viện 69 luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không ngừng học tập, tiến tới làm chủ vững chắc, làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo” của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với những thành tích đã đạt được, Viện 69 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2009), Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1984), 3 Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1995, 2000, 2005), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1983), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2014), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2019), nhiều Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng... Đặc biệt, ngày 30/08/1995, Viện 69 vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Cùng với những phần thưởng của tập thể, có 03 đồng chí được tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, 11 đồng chí được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và nhiều cán bộ, nhân viên là chiến sĩ thi đua cấp Bộ Quốc phòng, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Có được những thành tích như ngày hôm nay, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện 69 luôn biết ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của các trung tâm nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn về mọi mặt của các cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Xin được trân trọng và mãi mãi ghi nhớ tình cảm của Đảng, Chính phủ, nhân dân và các chuyên gia Liên Xô trước đây và Trung tâm nghiên cứu y sinh Matxcơva ngày nay đã giành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Người. Sự giúp đỡ quý báu, trong sáng của các chuyên gia và ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng nói chung và Viện 69 nói riêng là cơ sở, tiền đề rất cơ bản để Viện 69 tiến lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó.

52 nam TT V69 3
Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Viện 69 (9/9/1969 - 9/9/2021), với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Bác Hồ, để mãi mãi các thế hệ người Việt Nam được chiêm ngưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sưởi ấm niềm tin, niềm tự hào trong mỗi con người Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cũng như thỏa lòng ngưỡng mộ của bầu bạn quốc tế; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện 69 nguyện đem hết sức mình, với tình cảm và trách nhiệm cao nhất đế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người, xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng.

Thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Viện 69 cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt tinh thần, ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, để trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào Đảng bộ, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ đầu ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có kiến thức toàn diện, chuyên môn sâu, vững vàng, có khả năng tiếp thu và vận dụng sáng tạo những thành tựu của khoa học hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt “trung tâm, then chốt” trong triển khai nhiệm vụ chính trị và hợp tác nghiên cứu.

Thứ ba, quản lý và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sát với nhiệm vụ của đơn vị, huấn luyện theo hướng chuyên sâu, chuyên môn hóa, bổ sung hoàn thiện các tổ chuyên ngành, huấn luyện thành thục làm chủ nhiệm vụ y tế đặc biệt.

Thứ tư, tập trung triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng cơ bản, chuyên sâu và nghiên cứu ứng dụng giải quyết những vấn đề cấp bách do thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ  đặt ra để vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác.

Thứ năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng Viện 69 chính quy, khoa học, hiện đại gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ chính quy và chấp hành nghiêm kỷ luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành, tâm huyết, tận tâm, tận lực, gắn bó với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Cao Vũ

Chính trị viên Viện 69

                                       

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

69926890
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
10856
60204
791319
69926890