Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ V giai đoạn 2021 - 2026 được tổ chức với chủ đề “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, đoàn kết - sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Để hiểu rõ hơn công tác tổ chức trước thềm Đại hội diễn ra, Ban biên tập trang tin đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trung tá Phan Thị Đông - Trợ lý Công đoàn - Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

phong van dc Dong
Trung tá Phan Thị Đông, Trợ lý Công đoàn - Phụ nữ, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng

Xin đồng chí khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng trong nhiệm kỳ 5 năm qua giai đoạn 2016 -2021

Đồng chí Phan Thị Đông: Năm năm qua, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt nhiều thành tựu quan trọng, song cũng đứng trước không ít những khó khăn thách thức. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta và “phi chính trị hóa” Quân đội; dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ nói chung và cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, sự chỉ đạo hướng dẫn của Phòng Chính trị, cùng với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, hội viên; phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng luôn được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động mà Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ IV đã đề ra.

 Cụ thể, năm năm qua, 100% hội phụ nữ tổ chức tốt phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội cụ Hồ” do Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ IV phát động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” ; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới… Nội dung, mục tiêu thi đua hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức hội vững mạnh xuất sắc, tạo môi trường thuận lợi để mỗi tập thể, các nhân hội viên phấn đấu vươn lên, hoàn thiện phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, mô hình sinh động, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị, thu hút đông đảo hội viên tham gia, không ngừng phấn đấu, vươn lên thể hiện vị thế của mình trên từng cương vị công tác. Ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, dù cơ quan, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… hay làm ở những nơi khó khăn môi trường làm việc độc hại… cán bộ, hội viên phụ nữ luôn tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ra sức thi đua đưa phong trào đi vào thực tế, làm chuyển biến cả nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, phong trào đã trở thành động lực để mỗi tập thể, cá nhân hội viên phụ nữ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của Hội có những tồn tại hạn chế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Thị Đông: Về cơ bản có thể nêu một số hạn chế trong hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua như sau: Thứ nhất, công tác tham mưu đề xuất và tổ chức các hoạt động của một số cán bộ Hội còn hạn chế, thiếu chủ động, nhạy bén, việc phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên. Thứ hai, nội dung hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, chưa có nhiều mô hình hoạt động nhất là các đơn vị có ít hội viên, phương thức hoạt động còn đơn giản, chất lượng thấp vì vậy chưa lôi cuốn, quy tụ gắn kết được đông đảo hội viên tham gia. Thứ ba, nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và hoạt động của Hội  của một số hội viên còn hạn chế, tính tự giác, tự học, tự rèn và tham gia xây dựng hội chưa cao, thiếu nhiệt tình tham gia công tác hội; chấp hành kỷ luật, chế độ quy định của đơn vị chưa nghiêm, còn có hội viên sinh con thứ 3.

Từ những thực tế nêu trên, đồng chí đánh giá như thế nào về các mặt hoạt động chung của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Phan Thị Đông: Trong những năm qua, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của Bộ Tư lệnh có chuyển biến tích cực, đã quán triệt thực hiện nghiêm túc mục tiêu, chương trình hành động do Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ IV đề ra. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

 Bên cạnh đó, tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đa số cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu ngành, yêu nghề gắn bó với đơn vị. Hoạt động phụ nữ đã được bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu chương trình hành động, phát huy được vai trò, vị trí chức năng của tổ chức hội trong tập hợp, động viên hội viên ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp, xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ V giai đoạn 2021 - 2026 sắp tới diễn ra như thế nào?

Đồng chí Phan Thị Đông: Về công tác tổ chức Đại hội năm nay về cơ bản sẽ được tiến hành theo đúng các thủ tục, trình tự như mọi năm. Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những thành tựu đạt được của phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ thông qua nhiều hình thức khác nhau.

 Đặc biệt, trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì Đại hội cũng sẽ được tiến hành, bố trí thời gian, chương trình một cách hợp lý, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng yêu cầu.

 Ngoài ra, Đại hội cũng dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày với một số hoạt động chào mừng như: Báo công, thi nấu ăn, trưng bày bảng ảnh, triển lãm ảnh Bác Hồ với phụ nữ… Đây chắc chắn là những hoạt động có ý nghĩa bên lề Đại hội nhằm tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi cho toàn thể đại biểu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí

Phương Ngân

 

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

70999114
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7602
299262
700458
70999114