Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, các tổ chức hội phụ nữ đã triển khai toàn diện các mặt hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới, hướng về cơ sở, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


chao mung dah phu nu dc huong 2
Thủ trưởng Bộ tư lệnh trao bằng khen tặng các điển hình trong phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng giai đoạn 2015-2020

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quân đội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, 5 năm qua Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản về công tác phụ nữ và công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thực hiện chế độ chính sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng. Chỉ đạo xây dựng điểm “Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc”, xây dựng người phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đạt tiêu chí “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt), gắn hoạt động công tác Hội với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cấp uỷ, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Thường xuyên kiện toàn, quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sát với đặc điểm nhiệm vụ và tổ chức biên chế của từng loại hình cơ quan đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; khen thưởng, biểu dương nhân rộng tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác phụ nữ, chương trình hành động của Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng 5 năm (2016-2021); xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đưa công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng ngày càng đi vào chiều sâu, có bước phát triển vững chắc.

Song song với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi cán bộ phụ nữ giỏi; thi tuyên truyền viên; thi tìm hiểu về truyền thống Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hát ru và hát dân ca; nấu ăn, cắm tỉa hoa nghệ thuật... đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho hội viên; các mô hình hoạt động như: “Quân y 5 tốt”; “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quản lý tài chính tốt” ... được duy trì có nề nếp với các phương châm, mô hình cụ thể như: “Tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự”; “Ân cần, trọng thị trong đón tiếp; truyền cảm, lôi cuốn trong hướng dẫn, tuyên truyền”. Tích cực tham gia xây dựng đơn vị "Sáng, xanh, sạch, đẹp", "Chính quy, điều lệnh, kỷ luật, an toàn"; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, toàn quân tổ chức đạt thành tích cao.

Những năm qua, phong trào thi đua đã phát huy năng lực toàn diện của phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Ban Quản lý Lăng. Qua các phong trào thi đua, Hội đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tập thể phụ nữ Bộ Tư lệnh 3 năm liền được Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen; 01 năm được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; 02 lượt tập thể hội phụ nữ cơ sở được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; 06 lượt tập thể Hội Phụ nữ cơ sở, 14 lượt cán bộ, hội viên được Tổng Cục Chính trị tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 28 lượt tập thể Hội Phụ nữ cơ sở và 95 lượt cán bộ, hội viên được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng tặng Bằng khen, Giấy khen về công tác phụ nữ; 45 lượt phụ nữ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Chiến sỹ thi đua Ban Quản lý Lăng; 315 lượt phụ nữ đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến, Lao động tiên tiến; 185 lượt cán bộ, hội viên được tặng Bằng khen, giấy khen tạo sức lan tỏa, động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị.

Các phong trào hoạt động của phụ nữ đã động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên thi đua thực hiện tốt trách nhiệm, thiên chức của người phụ nữ, chăm lo xây dựng tổ ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về nuôi con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Nhiều mô hình được duy trì, có hiệu quả và tạo sự lan tỏa sâu rộng như: “Tuần làm việc kiểu mẫu”,“Giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà”,‘‘Nuôi con khỏe, dạy con ngoan’’, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Hội phụ nữ không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình”...

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội phụ nữ các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy tạo điều kiện để Hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày gia đình Việt Nam’’,‘‘Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình’’, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày Quốc tế thiếu nhi”, “Trung thu yêu thương”... với các hình thức phù hợp, sáng tạo như: tham quan, học tập truyền thống, tặng phần thưởng, tuyên dương các cháu học sinh xuất sắc và tổ chức Tết trung thu cho các cháu là con cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’,‘‘Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới’’, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia có hiệu quả công tác xã hội như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, thăm tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu khuyết tật...

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ cơ sở các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức học tập các chuyên đề theo đúng kế hoạch. 100% cán bộ, hội viên đã đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều hội đã đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập bằng các mô hình như: “Phụ nữ học tập và làm theo lời Bác”; “Phụ nữ xây dựng bếp nuôi quân giỏi”; “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”; “Học tập và làm theo tấm gương tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt”; “Gia đình hội viên làm theo lời Bác”; “Mỗi ngày làm một việc tốt”... Qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác, thái độ làm việc, phục vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống...; việc “Làm theo” khắc phục khâu yếu, mặt yếu của mỗi tổ chức hội và từng cán bộ, hội viên góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị.

Có được những kết quả đó, những năm qua, Phòng Chính trị đã chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt, bổ sung quy chế hoạt động. Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội, cán bộ chủ chốt của Hội được tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động và phong trào của hội. Phối hợp với 6 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ, tổ chức thành công giao lưu cán bộ Hội phụ nữ giỏi (2018). Tham gia Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi trong Phụ nữ Quân đội khu vực phía Bắc và được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân tuyên truyền viên.

Cơ quan chính trị các đơn vị đã chỉ đạo Ban Chấp hành Hội xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng. Các cấp hội từng bước phát huy vai trò chủ động trong tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ đạt hiệu quả thiết thực. Công tác phát triển hội viên mới được quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp được 15 hội viên. Việc thu chi, trích nộp hội phí và sử dụng kinh phí nghiệp vụ đúng quy định. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng hoạt động của các Hội Phụ nữ tương đối đồng đều, nội dung hoạt động đã bám sát nội dung của Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều hội tuy ít hội viên nhưng đã cố gắng khắc phục khó khăn, vận dụng sáng tạo, triển khai nội dung công tác phù hợp với đặc điểm đơn vị mình. Hoạt động phối hợp, giao lưu kết nghĩa với đoàn thanh niên, công đoàn và các hội phụ nữ trong Bộ Tư lệnh, hội phụ nữ trên địa bàn đóng quân được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt, hoạt động đúng hướng đạt hiệu quả thiết thực với nhiều hình thức như: Tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, các hoạt động ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giáo dục bồi dưỡng nhận thức lý tưởng cách mạng cho hội viên phụ nữ trong đơn vị và địa phương, xây dựng địa bàn an toàn.

Trong những năm tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cần không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội. Phát huy vai trò Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, quan tâm đề xuất tạo nguồn quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng cán bộ nữ; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ hội phụ nữ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng, củng cố các tổ chức hội phụ nữ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vững mạnh, thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới; tham gia xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, công tác quản lý, phát triển hội viên, tập trung là các đối tượng mới được tuyển dụng, lao động hợp đồng ngắn và dài hạn; nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển các hình thức xây dựng quỹ hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn phong trào thi đua của phụ nữ với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tăng cường các hoạt động phối hợp với tổ chức quần chúng trong đơn vị và địa phương; thường xuyên kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị cần có những chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vun đắp và phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực bảo vệ môi trường...

Phát huy truyền thống Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng những năm tới sẽ tiếp tục đạt được những  thành tích mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị, xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội và đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Nguyễn Thanh Huống       

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

87073559
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
53621
347031
53621
87073559