Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2013, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen thưởng 23 tập thể và 82 cá nhân, trong đó 09 tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu ”Đơn vị Quyết thắng”.

Viện 69 - Đơn vị Anh hùng Lao động -  27 năm liền đạt Quyết thắng

tt-bqllang.gov.vn
Cán bộ Viện 69 nghiên cứu khoa học

Năm 2013, thể hiện vai trò của Khối trưởng Khối thi đua đơn vị, Viện 69 luôn duy trì các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua: Giáo dục phẩm chất “Trung hiếu, vẹn toàn, chủ động”, động viên tinh thần “Tích cực, tự giác, say mê” nghiên cứu khoa học và rèn luyện tính “nghiêm cách, thận trọng, tỷ mỷ” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt; xây dựng Viện theo hướng chính quy, khoa học, hiện đại; nghiên cứu thành công 6 đề tài khoa học, ứng dụng hiệu quả 4 sáng kiến; tham gia Hội thi Cán bộ phụ nữ giỏi cấp cơ sở và cấp Bộ Tư lệnh đạt giải cao.

Cơ quan Chính trị - 10 năm liền đạt Quyết thắng và 02 năm được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh

5
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Trước sự phát triển, thay đổi của cán bộ chủ trì, Cơ quan Chính trị luôn chủ động tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 và xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý; tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đại hội Công đoàn, Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi; xây dựng 05 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Đoàn 275

tt-bqllang.gov.vnc
Đoàn 275 thực hiện nghi lễ chào cờ hàng ngày tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Là đơn vị được Bộ Tư lệnh chỉ đạo làm điểm về công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn 275 đã tích cực triển khai nhiều biện pháp: Duy trì nền nếp chế độ kiểm tra, nhận xét, chấm điểm thi đua hàng tuần; đánh giá kết quả thi đua hàng tháng, sơ kết, biểu dương thi đua hàng quý và sau mỗi đợt thi đua cao điểm; gắn với phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và hoạt động xung kích của Đoàn thanh niên. Công tác thi đua, khen thưởng đã tạo động lực cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện trang trọng các nghi thức, nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; giáo dục, quản lý bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, nội bộ đoàn kết thống nhất, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Cơ quan Tham mưu

Thực hiện phương châm tham mưu “chủ động, nhạy bén, sát thực” và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở “cụ thể, chính xác, kịp thời”, Cơ quan Tham mưu đã giúp Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 122-NQ/QU về “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 765-NQ/QU về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, nâng cao chất lượng nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, huấn luyện quân sự, tuyển chọn và huấn luyện chiến sỹ mới; duy trì nề nếp chính quy, phục vụ thông tin kịp thời, chính xác, vận tải 536.070 km xe an toàn.

tt-bqllang.gov.vnd
Duy trì nề nếp “Ngày Điều lệnh” ở các cơ quan, đơn vị

Cơ quan Văn phòng- 5 năm liền đạt Quyết thắng

tt-bqllang.gov.vne
Phục vụ Đoàn Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Hà Nam về Lăng viếng Bác

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Văn phòng của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Ban Quản lý Lăng và Ban Chỉ đạo phối hợp Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình, Cơ quan đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai hiệu quả Đề án 2341 của Thủ tướng Chính phủ về “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ chu đáo hơn 2 triệu lượt người đến viếng Bác, tổ chức cho 1.812 đoàn xem phim tài liệu, 126 đoàn sinh hoạt chính trị, 14 chương trình biểu diễn nghệ thuật, tặng 4.685 Huy hiệu Bác Hồ; duy trì hoạt động của Trang tin điện tử; thực hiện chu đáo công tác đối ngoại, văn thư và bếp ăn khối cơ quan; đạt giải Ba Hội thi Cán bộ phụ nữ giỏi cấp Bộ Tư lệnh.

Đoàn 195 – Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang

tt-bqllang.gov.vnb
Đoàn 195 quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật

Được Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 chỉ đạo làm điểm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn 195 xác định làm theo tấm gương đạo đức của Bác là chính, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cán bộ chủ trì các cấp luôn thể hiện tính “nêu gương, tình thương, trách nhiệm” trong thực hiện nhiệm vụ, truyền động lực tinh thần cho nhân viên, chiến sỹ bám máy, bám công trình, bám đơn vị, làm cơ sở để quản lý chặt chẽ, vận hành hơn 300 ngàn giờ máy, bảo đảm thông số, môi trường, vệ sinh khu vực Lăng và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; kịp thời phát hiện, xử lý hàng chục sự cố kỹ thuật; nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng doanh trại “xanh, sạch, đẹp” và quản lý chặt chẽ khu vực đóng quân.

Ban Tài chính- 2 năm liền đạt Quyết thắng

tt-bqllang.gov.vnf
Khối trưởng thi đua các Ban trực thuộc ký kết giao ước thi đua "Ra quân tu bổ định kỳ".

Phát huy trách nhiệm Khối trưởng Khối thi đua các ban trực thuộc, Ban Tài chính đã duy trì nề nếp hoạt động thi đua trong Khối, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong Ban. Làm tốt việc đăng ký danh hiệu thi đua, gắn với đăng ký phấn đấu của đảng viên ; duy trì nề nếp công tác bình xét, đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, nhân viên tích cực tham mưu, đề xuất quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản của đơn vị; triển khai công tác tài chính đúng nguyên tắc, chế độ; bảo đảm tài chính phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoạt động của đơn vị ; chủ động mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên tài chính ở cơ sở và chăm lo xây dựng ngành tài chính vững mạnh.

Đội Quản lý Di tích, Đoàn 285- 10 năm liền đạt Quyết thắng

tt-bqllang.gov.vng
Đón tiếp, tuyên truyền phục vụ các đoàn đến tham quan Khu Di tích K9

Được Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn chọn làm điểm toàn diện trong phong trào thi đua Quyết thắng của Đoàn 285, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Đội Quản lý Di tích đã có nhiều hình thức động viên thi đua hiệu quả : "Tận tình trong công việc", "nề nếp trong sinh hoạt" và "giúp nhau đảm việc nhà". Trong năm đã đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ tận tình, chu đáo gần 160 ngàn lượt người đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan tại Khu Di tích K9, 61 đoàn sinh hoạt chính trị và 6 đoàn trồng cây lưu niệm; bảo quản, giữ gìn nguyên trạng các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm sóc vườn cây của Bác và vườn cây lưu niệm phát triển tốt ; tham gia Hội thi Cán bộ phụ nữ giỏi cấp Bộ Tư lệnh đạt giải Nhất.

Đội Xây dựng, Đoàn 595

tt-bqllang.gov.vnh
Đội Xây dựng, Đoàn 595 thi công, sửa chữa một số hạng mục
Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thi đua thực hiện 39 đầu việc thường xuyên đạt kết quả tốt. Nổi bật là thi công cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong quá trình tu bổ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình liên quan và xây dựng, sửa chữa doanh trại khu vực cơ quan Bộ Tư lệnh, Đoàn 275 và Đoàn 285 bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật. Động viên cán bộ, nhân viên thực hiện tốt 05 đợt công tác xa, xây dựng Đội đạt vững mạnh toàn diện, luôn dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Đoàn 595./.

Hữu Mạnh, Ngọc Hà

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

72861436
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
20881
225245
142570
72861436