Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, trong những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong đơn vị thường xuyên diễn ra sôi nổi, thu hút mọi lực lượng tham gia, đã trực tiếp giữ vững định hướng tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Tuyệt đại đa số cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng, tâm huyết, gắn bó, trung thành với nhiệm vụ “Giữ yên giấc ngủ của Người”, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

tin-doan-275-2
Hoạt động tại phòng Hồ Chí Minh

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, đã làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ và sẵn sàng chiến đấu tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các nhiệm vụ đột xuất. Năm 2013, Đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 6 tháng đầu năm 2014 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là thí điểm thực hiện nghi lễ mới khi đón các đoàn cấp cao đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ dịp 19 tháng 5 năm 2014.

Từ thực tiễn kết quả công tác giáo dục chính trị tại Đoàn 275 vừa qua, có thể khái quát lên một số kinh nghiệm cụ thể như sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, người chỉ huy, trực tiếp là chính uỷ, chính trị viên và cán bộ chính trị trong tiến hành công tác giáo dục. Hàng năm, hàng quý, từng thời điểm Đảng ủy, các chi bộ và chỉ huy các cấp xác định cụ thể những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục sát thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình tư tưởng bộ đội. Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện của Ban Chính trị. Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phương pháp tác phong, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ các cấp tiến hành công tác giáo dục tại đơn vị.

tin-doan-275-1
Động viên bộ đội trong giờ nghỉ giải lao

Hai là, tích cực cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp giáo dục theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.Với đặc điểm là đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ Lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng và Quảng trường Ba Đình; đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ được tuyển chọn kỹ về lai lịch, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, quân dung và hình thể, nội dung giáo dục phải tập trung: Giáo dục làm cho chiến sĩ hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người thanh niên, người quân nhân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với niềm vinh dự tự hào được công tác tại đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt; động cơ, thái độ nghiêm túc, đúng đắn, tính nghiêm cách, văn minh lịch sự, chu đáo vẹn toàn trong thực nhiệm vụ chính trị; tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân trong bảo vệ mục tiêu, khu vực đảm nhiệm; tinh thần đoàn kết, thương yêu gắn bó với nhau giữa cán binh, giữa các lứa lớp chiến sĩ, các vùng miền, quê hương, dân tộc. Chỉ huy giáo dục bộ đội; cấp trên giáo dục cấp dưới, cán bộ giáo dục chiến sỹ gắn với mở rộng sinh hoạt dân chủ, đối thoại dân chủ với chiến sỹ; gần gũi, quan tâm chăm lo yêu thương chiến sĩ và phát huy tinh thần chiến sĩ tự giáo dục lẫn nhau. Kết hợp đơn vị với gia đình, địa phương cùng giáo dục, động viên chiến sĩ. Kết hợp giữa giáo dục với các loại hình sinh hoạt chính trị, văn hoá, thể thao, tham quan, học tập, các cuộc thi, tìm hiểu truyền thống; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.

Ba là, công tác giáo dục phải được tiến hành một cách khoa học, thiết thực sát với thực tiễn, phải nắm chắc đặc điểm đối tượng, tuỳ từng nhiệm vụ, hoàn cảnh, đối tượng mà có cách thức giáo dục cho phù hợp. Tuỳ theo trình độ, đặc điểm văn hóa quê hương, vùng, miền, hoàn cảnh cụ thể của quân nhân mà lựa chọn nội dung giáo dục cho phù hợp. Giáo dục phải “khéo”, gắn giáo dục chung với giáo dục riêng; giáo dục của lãnh đạo, chỉ huy các cấp với giáo dục của các lực lượng, tổ chức, tập thể quân nhân; giáo dục phải đảm bảo thiết thực, chu đáo, phải nhằm đúng nhu cầu, phải gắn lý luận với thực tế, với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, của người học; trong huấn luyện phải gắn giáo dục nâng cao chất lượng trình độ, chuyên môn, điều lệnh, nghi lễ với hoàn thiện nhân cách quân nhân. Giáo dục phải giúp cho người quân nhân dù ở trình độ nào cũng hiểu được và đem những điều mình học được áp dụng vào thực tế công tác, thực hiện nhiệm vụ của mình “Dù xem được hàng ngàn, hàng vạn quyển lý luận nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách”. Chỉ có làm được như vậy giáo dục mới phát huy được vai trò to lớn của mình trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị.

tin-doan-275-3
Động viên bộ đội trước khi thực hiện nhiệm vụ

Bốn là, gắn giáo dục với thực hiện tốt công tác chính sách và duy trì nghiêm nền nếp chế độ xây dựng chính quy, chế độ quy định của đơn vị, kỷ luật của Quân đội. Nhấn mạnh vai trò to lớn của giáo dục, nhưng không tuyệt đối hoá vai trò của giáo dục trong xây dựng đơn vị. Sức mạnh chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết của đơn vị có được do sự tác động của nhiều nhân tố, ngoài giáo dục còn có “chính sách” sát, đúng, phù hợp với cán bộ, chiến sĩ; có kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Do đó cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chính sách hậu phương quân đội gắn với duy trì nghiên túc nền nếp chế độ ngày, tuần, quy chế, quy định của đơn vị, kỷ luật của Quân đội.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng cùng tham gia giáo dục, thực hiện nền nếp chế độ và phát huy hiệu quả thiết chế văn hoá và các phương tiện trong quá trình tổ chức giáo dục chính trị. Trong quá trình tiến hành công tác giáo dục phải xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của mọi cán bộ, đảng viên, song phân công Chính uỷ, chính trị viên, cán bộ chính trị là chủ thể, chủ trì công tác giáo dục; các lực lượng Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân, Tổ 3 người đều tích cực tham gia giáo dục đoàn viên, hội viên; kết hợp giữa giáo dục của đơn vị với các lực lượng kết nghĩa địa phương, gia đình quân nhân. Đồng thời thường xuyên duy trì chặt chẽ, chất lượng chế độ đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, thông báo chính trị hàng tuần cho bộ đội; tổ chức tốt hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, truyền thanh nội bộ, viết tin bài tuyên truyền trên đài báo của Quân đội, Trang tin Ban Quản lý Lăng và hệ thống panô, khẩu hiệu, bảng tin, bảng ảnh trong đơn vị.

niem-tin-5
Bộ đội Đoàn tham gia biểu diễn văn nghệ trong Chương trình "Bài ca dâng Bác" 

Trong thời gian tới, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở” và phát huy những thành tích giáo dục trong những năm qua, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD, đảng bộ TSVM, thực sự là đơn vị tiêu biểu về điều lệnh, nghi lễ trong Bộ Tư lệnh và trong toàn quân./.

          Giang Thanh Hải

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

69969923
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
12404
103237
834352
69969923