Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới, ngày 05 tháng 9 năm 1992, Đoàn Bảo quản và sửa chữa thiết bị công trình kiến trúc (phiên hiệu Đoàn 595) được thành lập trên cơ sở sát nhập Đoàn 295 và Đoàn 395. Nhiệm vụ của Đoàn là bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, thay thế và lắp đặt mới các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng; tham gia sản xuất thử nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện việc lắp đặt, xây dựng các công trình nhỏ, sửa chữa doanh trại phục vụ sinh hoạt của bộ đội.

595-bao duong cot co
Bắc giáo bảo dưỡng cột cờ trước Lăng

Trải qua 22 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thường vụ, Đảng uỷ Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh; cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trên địa bàn đóng quân; trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào các thế hệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - chiến sỹ Đoàn 595 luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên từng bước làm chủ nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng và các công trình liên quan; góp phần bảo đảm thông số kỹ thuật, môi trường; phục vụ công tác y tế, lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lễ chào cờ hàng ngày trước Lăng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy đảng, chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch về chính trị. Duy trì thực hiện tốt nền nếp, chế độ công tác, sinh hoạt; xây dựng đơn vị chính quy, tác phong công nghiệp. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và hạ sỹ quan - chiến sỹ bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, góp phần động viên cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - chiến sỹ yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất, gắn bó với nhiệm vụ, đơn vị; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với thành tích đạt được trong những năm qua, Đoàn 595 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2000, 2002. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền và nhiều Bằng khen, Giấy khen. Có 60 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua, đặc biệt đồng chí Phạm Văn Khắc hai lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân.

Trong những năm tới, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 2341 của Chính phủ và Nghị quyết số 122 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về“Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩ chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Nhiệm vụ chính trị của đơn vị yêu cầu ngày càng cao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ và đơn vị tập trung phấn đấu thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

595 kiem tra ban dan that
Kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK Bài 1 khối QNCN

Hai là, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); chú trọng xây dựng và nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - chiến sỹ đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị. Xây dựng đơn vị chính quy, tác phong công nghiệp, làm việc khoa học, thận trọng, tỷ mỷ; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tăng cường quản lý rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị, không có vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật. Phấn đấu trở thành Đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Đoàn 969.

Ba là, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề bậc thợ chuyên môn; chủ động khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; công trình, thiết bị sau thi công, bảo dưỡng, sửa chữa đẹp về mỹ quan, an toàn, tin cậy, có độ dự phòng cao.

Bốn là, Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, nhất là năng lực chỉ huy, quản lý và phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 595 nhiệm kỳ 2010 - 2015; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

lien-hoan-1
Đoàn 595 đạt giải Nhì Liên hoan Tuyên truyền viên trẻ cấp Bộ Tư lệnh năm 2014

Năm là, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; gắn thi đua chung với thi đua cao điểm, thi đua đột kích, thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng và các cuộc vận động; phối hợp cùng đảng bộ, chính quyền địa phương giữ vững tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

595 tang qua chinh sach
Thăm và tặng quà gia đình chính sách dịp 27/7

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của đơn vị, xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, thực sự là một trong những đơn vị tiêu biểu trong Bộ Tư lệnh.

Phát huy truyền thống 22 năm xây dựng, trưởng thành của đơn vị, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan - chiến sỹ Đoàn 595 hôm nay nguyện nêu cao trách nhiệm chính trị, đoàn kết đồng lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh -Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới./.                 

                                                                                        Đại tá Nguyễn Đức Quang

                                                                        Chính trị viên - Đoàn 595

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

80148778
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
16729
105996
1170834
80148778