Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội; qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đơn vị trong giai đoạn mới, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng sự phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quân đội là nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tạo sự chuyển biến tích cực về môi trường pháp lý, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong toàn quân. Thông qua đó, làm cho các văn bản pháp luật được quán triệt sâu sắc, đi vào cuộc sống và mọi hoạt động của bộ đội; văn hóa pháp luật trở thành nếp sống đẹp trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng tầm nhận thức, trách nhiệm, hành vi, ứng xử của bộ đội trong các nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác.

ngay phap luat 2018 5
Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bộ luật Hình sự năm 2018 của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng

Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật năm 2018 của Tổng cục Chính trị và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Bộ Quốc phòng. Hội đồng PHPBGDPL của Bộ Tư lệnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Công tác PBGDPL đã được cấp uỷ, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai toàn diện.

Quán triệt kế hoạch PBGDPL năm 2018, đơn vị đã tổ chức cho các đối tượng quán triệt, học tập toàn diện các nội dung, trong đó tập trung vào các chuyên đề: Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015; Thông tư số 157/2017/TT-BQP ngày 02/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích quốc phòng; nội dung cơ bản Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; nội dung cơ bản Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Triển khai chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII); thông báo nhanh kết quả các Hội nghị Trung ương 7, 8, Khóa XII; các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, các chuyên đề giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng, bồi dưỡng lý luận đảng viên mới; đối tượng kết nạp Đảng và giáo dục cơ bản cho hạ sĩ quan, chiến sỹ. Bộ Tư lệnh và Cơ quan Chính trị đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình chính trị trong nước và thế giới cho cán bộ trung, cao cấp, cấp ủy và cán bộ chính trị toàn đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật, kỷ luật có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý bộ đội và nhiệm vụ của đơn vị như: Luật Sỹ quan; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Giao thông đường bộ; 100 tình huống giải quyết tư tưởng ở đơn vị cơ sở; Quy chế bảo vệ khu vực và quy định ra, vào Công trình Lăng.

ngay phap luat 2018 3
Tiến sĩ Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu các điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2018

Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác bảo đảm và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và tìm hiểu về pháp luật và kỷ luật Quân đội như: Bảo đảm đủ trang thiết bị nghe nhìn, báo chí, truyền thanh nội bộ, các tủ sách, đầu sách pháp luật ở Thư viện Bộ Tư lệnh và Phòng Hồ Chí Minh các đơn vị. Tổ chức thực hiện có nền nếp “Ngày Pháp luật” tạo sự thống nhất chung trong toàn Bộ Tư lệnh, đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục, quản lý chiến sỹ mới, các đối tượng mới được tuyển dụng vào đơn vị công tác.

Công tác PBGDPL thường xuyên được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua hoạt động PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như: “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”; “Tổ công tác PBGDPL”; sân khấu hóa “Ngày Pháp luật”; hưởng ứng “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; lồng ghép PBGDPL với biểu diễn văn nghệ, thông báo chính trị; thi tìm hiểu pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ, pa-nô, nói chuyện pháp luật. Việc xây dựng, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật được thực hiện nền nếp, hiệu quả; tài liệu và sách về pháp luật phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với bộ đội ngày càng phong phú, đa dạng; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị được nâng lên.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của đơn vị có bước phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao. Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm thêm truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới./.

Trần Duy Hưng

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

71002033
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
10521
302181
703377
71002033