Sáng ngày 22/01/2019, Cơ quan Văn phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, trưởng các phòng, ban, đội của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng và cán bộ, nhân viên của Cơ quan Văn phòng.

trien khai ctac van phong 1
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng triển khai công tác Văn phòng năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng đã triển khai kế hoạch công tác năm 2019 trên các mặt công tác: Kế hoạch tổng hợp; đón tiếp, tuyên truyền; đối ngoại; hành chính; tài chính; tổ chức cán bộ; pháp chế và trang tin điện tử; quản lý dịch vụ. Các mặt công tác hướng đến phương hướng, mục tiêu sau:

1. Quán triệt, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Nắm, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch cho sát, đúng; tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác năm 2019, trong đó công tác kế hoạch tổng hợp, công tác đón tiếp, tuyên truyền hoàn thành tốt; các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến, tiến bộ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án 2341. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt ba đột phá về: Xây dựng lực lượng gắn với cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cơ quan không xảy ra mất an toàn trong công tác huấn luyện và tham gia giao thông; không có vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ Văn phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Tham dự Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị của Ban Quản lý Lăng đã phát biểu, đóng góp ý kiến vào nội dung kế hoạch công tác năm 2019; đồng thời bày tỏ mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng công tác phối hợp, hiệp đồng, hướng đến hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

trien khai ctac van phong 2
Đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cơ quan Văn phòng cần quán triệt, thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là Kế hoạch tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh một số mặt công tác sau:

- Đối với công tác kế hoạch tổng hợp: Cần bảo đảm mọi hoạt động của Ban Quản lý Lăng được tiến hành nhịp nhàng, hiệu quả, đúng kế hoạch. Làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết những nội dung công việc đột xuất, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới tới nhân dân và khách quốc tế.

- Đối với công tác đối ngoại: Tiến hành hiệu quả công tác tri ân với chuyên gia Liên bang Nga tại Matxcơva. Tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 về cơ chế hợp tác với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, về việc tiếp nhận chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva sang công tác tại đơn vị.

- Đối với các công tác khác, đồng chí đề nghị Cơ quan Văn phòng cần có những chủ trương cơ bản, lâu dài, phù hợp với tình hình, thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đồng chí bày tỏ quyết tâm sẽ cùng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cơ quan khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2019./.

Khánh An

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

71002033
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
10521
302181
703377
71002033