phat dong thi dua 2019
Đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát động phong trào thi đua năm 2019 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Chiều ngày, 21/01/2019, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:         

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Chương trình, Kế hoạch của Ban Quản lý Lăng trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 vào phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Các cơ quan, đơn vị xây dựng phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2019; tăng cường phát động và tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề, đặc biệt là các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ, người lao động góp phần hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

3. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; gắn phong trào thi đua của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương.

4. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong Ban Quản lý Lăng và từng cơ quan, đơn vị.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy định, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm cơ sở khen thưởng; chú trọng phát hiện khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, sáng kiến, sáng tạo; quan tâm, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tăng cường việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, kịp thời khắc phục hạn chế. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Với tinh thần  phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, căn cứ nội dung thi đua, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị./.

Bùi Hảo

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

70997787
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6275
297935
699131
70997787