Tháng 9 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi lớp cán bộ cung cấp toàn quân. Trong thư Bác viết: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp có đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội, thì bộ đội mới đánh thắng trận”. Khi nói về trách nhiệm của người cán bộ cung cấp, Bác đã chỉ rõ: “Các chú phải làm như thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng tới chiến sỹ. Ðó là bổn phận của các chú…”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ ngành hậu cần Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có từng bước trưởng thành về mọi mặt. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Bảo vệ Lăng; làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, xác định động cơ, quyết tâm hăng hái thi đua đúng đắn, nêu cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác hậu cần, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Bác Hồ, 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Nganh hau can 4
Đảm bảo quân trang phục vụ bộ đội tiêu binh
thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhận thức đúng ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan hậu cần các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hậu cần. Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đều ra nghị quyết lãnh đạo, người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào, với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát tính chất, đặc thù, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức phong trào phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào cuộc sống, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phong trào đối với xây dựng tổ chức, con người hậu cần vững mạnh; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện phong trào. Đồng thời, tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào luôn có sự đổi mới, sát thực, vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động hội thi, hội thao hậu cần được tổ chức với trình độ, quy mô, chất lượng ngày càng cao, góp phần nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy, chuyên môn, nghiệp vụ; củng cố, hoàn thiện chế độ công tác, phát huy sức mạnh nội lực để làm tốt các mặt công tác hậu cần. Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp nên phong trào thi đua luôn được giữ vững, phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy các cấp, các ngành thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động trong công tác, mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thông qua thi đua thực hiện “Một tập trung”, “Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”, ngành đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng và khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc trong công tác hậu cần. Lực lượng hậu cần có nhiều chuyên ngành, nhưng mỗi chuyên ngành đều có phong trào thi đua riêng, như phong trào “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của ngành Quân nhu; phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” của ngành Doanh trại; phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” của ngành Quân y; phong trào “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” của ngành Vận tải; phong trào Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” của ngành Xăng dầu.

Thực hiện lời Bác dạy, gần 45 năm qua cá thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định tốt trách nhiệm, coi “việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận”, đã cố gắng làm tròn bổn phận để “một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ”. Cán bộ, chiến sỹ trong ngành đã nêu cao tinh thần “Cần, kiệm, liêm, chính”, “hết lòng phục vụ bộ đội”, bảo đảm cho Bộ Tư lệnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Đến nay, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Phong trào đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống. Phong trào đã hướng vào động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Kết quả nổi bật của phong trào là: Đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ an ninh, nghi lễ; đặc biệt là bảo đảm quân trang nghiệp vụ nghi lễ làm cho hình ảnh những chiến sỹ tiêu binh bên Lăng Bác Hồ luôn   nghiêm trang, khỏe khoắn, đẹp đẽ trong mắt đồng bào và khách quốc tế. Trong công tác nuôi quân, không những thường xuyên chăm lo bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng cho từng bữa ăn của bộ đội, với nhiều tiêu chuẩn ăn khác nhau, mà còn thường xuyên cải tiến chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần, thi nấu ăn ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn của bộ đội, bảo đảm vệ ainh an toàn thực phẩm. Trong thực hiện phong trào xây dựng đơn vị “Quân y 5 tốt”, duy trì tốt công tác vệ sinh phòng dịch, kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, nhân viên các cấp; khám sức khỏe chiến sĩ mới, kịp thời pháp hiện, điều trị các bệnh thông thường, hạn chế chuyển tuyến, quân số khỏe của đơn vị thường xuyên đạt 99% trở lên.

nganh hau can 3
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 285 đẩy mạnh tăng gia sản xuất

Cơ sở hạ tầng doanh trại, nhà ăn, nhà bếp được quan tâm đầu tư, ngày càng khang trang, chính quy, sạch đẹp. Phong trào đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Phong trào thi đua đã động viên toàn đơn vị nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thiết thực cải thiện đời sống và làm sâu sắc thêm chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân đội ta trong thời kỳ mới. Đến nay, Đoàn 285 đã cơ bản tự túc được phần lớn nhu cầu rau xanh, điều tiết một phần cho các bếp ăn trong Bộ Tư lệnh, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội (thu hoạch rau xanh các loại tại Đoàn 285 năm 2017 là 33.650 kg; năm 2018 là 41.810 kg).

Hau can nau an
Cán bộ, nhân viên ngành hậu cần tham gia Hội thi nấu ăn


nganh hau can 2
Chăm sóc bệnh nhân tại Đoàn 275

Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng ngành Hậu cần Bộ Tư lệnh trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt. Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy; những năm qua, phong trào đã hướng vào đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt quan điểm đường lối của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ công tác hậu cần. Từ đó xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có quan điểm, tinh thần phục vụ đúng đắn, tận tâm tận lực với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tổ chức hội thi, hội thao hậu cần; động viên khuyến khích phong trào tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đặc biệt, phong trào đã xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ (tiêu biểu trong phong trào thi đua là Đoàn 195, Đoàn 595 và Đoàn 275). Với những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần quan trọng vào việc khẳng định vai trò to lớn về công tác hậu cần trong sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Nganh hau can 1
Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác, trong những năm tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chỉ thị 98/CT-BQP, ngày 10/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đưa Phong trào phát triển lên tầm cao mới, theo hướng “Đổi mới, an toàn, hiệu quả, quyết thắng”. Trong đó, trọng tâm hướng vào thực hiện tốt “Một tập trung - Ba khâu đột phá”, “Năm tốt” và khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, bảo đảm đời sống, sức khỏe cho bộ đội; đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; nâng cao chất lượng huấn luyện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần cùng toàn Bộ Tư lệnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống bộ đội bảo vệ Lăng - “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới”./.

Đào Văn Lực

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

61101898
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
29892
59294
552826
61101898