39 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ của cơ quan Văn phòng luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực, sáng tạo hoàn thành xuất sắc trọng trách của một cơ quan tham mưu, tổng hợp, tiếp nhận xử lý, cung cấp thông tin và hành chính của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

ngay truyen thong 1
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng tặng hoa chúc mừng 38 năm Ngày truyền thống
 cơ quan Văn phòng.

Những dấu mốc quan trọng

Ngày 04/4/1981, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Quyết định số 119/QĐ-TM về biên chế Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó Văn phòng là cơ quan trực thuộc của Bộ Tư lệnh trên cơ sở tách ra từ Phòng Quản lý giáo dục.

Trên cơ sở Quyết định số 145/QĐ-HĐBT ngày 14/8/1976 về việc thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng và Quảng trường Ba Đình; ngày 07/12/1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 374/QĐ-HĐBT về việc đổi tên Ban Phụ trách Quản lý Lăng Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Quản lý Lăng được thành lập Văn phòng để giúp Ban thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt được giao.

Ngày 25/02/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, trong đó quy định Văn phòng Ban Quản lý Lăng giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Ngày 01/4/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2008/NĐ-CP thay thế Nghị định số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Do yêu cầu của nhiệm vụ ngày càng phát triển, ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 37/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó quy định Văn phòng là tổ chức trực thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện nay cơ quan Văn phòng gồm nhiều lực lượng, như: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, công chức Nhà nước… cùng thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình trên các mặt công tác: Tổ chức đón tiếp, tuyên truyền; đối ngoại; kế hoạch - tổng hợp; tài chính; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; pháp chế - trang tin điện tử; quản lý hoạt động dịch vụ của Ban Quản lý Lăng.

Phát huy truyền thống, hướng đến tương lai

Từ những ngày đầu, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ đã luôn nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào khi được gần bên Bác. Mỗi cá nhân đều trách nhiệm, chủ động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, kiên trì học tập, rèn luyện phấn đấu, bảo đảm đủ năng lực, đủ “tâm” và đủ “đức” để thực hiện nhiệm vụ.

Trong 39 năm qua, cơ quan Văn phòng luôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự lãnh đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng; sự chỉ đạo, phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan và tổ chức trong và ngoài Quân đội. Do đó, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công trình Lăng của Người.

ngay truyen thong 2
Các đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 50 năm giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
về công tác đón tiếp, tuyên truyền.

Lấy trọng tâm là hoàn thành xuất sắc công tác đón tiếp, tuyên truyền, năm 2019, thực hiện Kế hoạch tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan Văn phòng đã tổ chức Hội thảo kỷ niệm 50 năm giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đón tiếp, tuyên truyền và góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan Văn phòng đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2016), Cờ thưởng của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000), Bằng khen của Bộ Quốc phòng (năm 1982, 2007), đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (năm 2018), Bằng khen của Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014 -2019, 8 năm liên tục (2006 - 2011) cơ quan đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ban Quản lý Lăng; Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”, được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Cờ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (năm 2006 - 2010). Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tặng Cờ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền (năm 2011-2013).

ngay truyen thong
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng trao tặng khen thưởng cho các tập thể
đạt thành tích trong năm 2019 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và giữ vững những thành tích cao quý đó, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ trong toàn Cơ quan cần quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ngành và kiểm tra các cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng cơ quan nề nếp, chính quy.

Hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất; trong đó nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành tốt. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng các chủ trương, biện pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan tham mưu với Bộ Tư lệnh, Ban Quản lý Lăng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.

Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, mẫu mực; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan không có trường hợp vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông. Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, công tác chính sách, thực hiện dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong Bộ Tư lệnh và Ban Quản lý Lăng. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của đảng ủy, chi ủy, chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan đạt danh hiệu Quyết thắng.

ngay truyen thong 3
Công tác đón tiếp luôn được Cơ quan thực hiện với phương châm tận tình, chu đáo.

Trong những ngày qua, nhằm thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống, cơ quan đã tổ chức phát động đợt thi đua với sự tham gia hưởng ứng của tất cả cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ. Từ sự cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của các tổ chức quần chúng, cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ đã tích cực, chủ động, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan đã tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong quý I năm 2020. Công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện được giữ vững và phát huy. Tình hình đảng bộ, cơ quan ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Đặc biệt, thời điểm này cả nước đang cùng chung tay chống dịch Covid-19, cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ của Cơ quan Văn phòng đã quán triệt nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; các chỉ thị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, thực hiện nghiêm các kế hoạch phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho đơn vị, nhất là khi đơn vị nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Cơ quan Văn phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Phát huy truyền thống 39 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, công chức, nhân viên, chiến sỹ của cơ quan Văn phòng hôm nay đã và đang kế tục xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Trung tá Nguyễn Gia Chinh

Chánh Văn phòng

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

54217165
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
21535
163702
163702
54217165