Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hôm nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020). Đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng tham dự và chủ trì Hội nghị.

hoi nghi dien hinh 2020 2
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ trì Hội nghị

Trước khi vào Hội nghị, Đoàn đại biểu dự Hội nghị gồm 250 đại biểu do đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã thành kính vào Lăng viếng Bác.

DHTT vieng 1

DHTT vieng 2
Đoàn dâng hoa và vào Lăng viếng Bác

Về dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện cơ quan thi đua, khen thưởng các bộ, ngành nội chính Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình; Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến của Ban.

hoi nghi dien hinh 2020 3
Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020)

 Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng, đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020). Báo cáo nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng đã được Ban Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai chặt chẽ, phù hợp với đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt; các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể và có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo; “Kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”; “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.... Phong trào thi đua đã lôi cuốn được đông đảo các lực lượng tham gia và khơi dậy, phát huy được sức mạnh tổng hợp to lớn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua đã đề ra.

Phát huy tinh thần thi đua sổi nổi, nhiệt huyết, Hội nghị đã được nghe các điển hình tiến tại các cơ quan, đơn vị báo cáo thành tích, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, làm lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, tạo điều kiện và động lực thi đua rộng rãi.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, Hội nghị xác định: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để làm nội dung thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng khách quan, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; thủ tục khen thưởng từng cấp đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 18 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.

hoi nghi dien hinh 2020 4
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình

 hoi nghi dien hinh 2020 5

hoi nghi dien hinh 2020 6

hoi nghi dien hinh 2020 7
Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc

Phát huy những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua những năm qua, mỗi cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tâm Trang, Thanh Huyền

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng những phần thưởng cao quý ở các cấp, cụ thể:

Về tập thể, đã có 01 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 02 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Ban Quản lý Lăng; 7 lượt tập thể được công nhận tập thể Lao động xuất sắc, 158 lượt tập thể được tặng Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng.

Về cá nhân, đã có 2 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 4 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 20 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ban Quản lý Lăng; 340 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng.Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56774619
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
19929
266241
346057
56774619